Privatøkonomi

Dine-penge.dk præsenterer et udvalg af lånedudbydere, og er derfor ikke fyldestgørende for hele markedet. Vi får et honorar for de lån, der bliver optaget hos låneudbyderne gennem vores site, og derfor indeholder denne side reklamelinks. Se en oversigt over de låneudbydere vi samarbejder med her.

Hvordan går det med økonomien? Nogen vil til dette spørgsmål svare “fint!”, mens andre vil være mere forbeholdne. De fleste af os har en fornemmelse af, om det går godt eller dårligt med pengene, men færre har et egentligt overblik over, hvor mange forskellige faktorer, der spiller ind i en privatøkonomi.

Den private økonomi afhænger af mange forskellige ting. Man kan have sin egen, personlige økonomi; eller man kan dele den med én eller flere andre. Er man et par, er det muligt, at man har valgt at have fællesøkonomi. Eller man kan bo i et bofællesskab eller kollektiv, hvor der føres en delt eller delvist delt økonomi.

Indkomst

Tager man et kig på, hvad en personlig økonomi består af, vil man opdage, at der er mange poster af udgifter og indtægter, der gør sig gældende. Hvor kommer ens penge fra? Hvad bruger man dem på? Når det kommer til indkomst, kan man være modtager af offentlig støtte (eksempelvis SU, dagpenge, kontanthjælp eller boligstøtte) og/eller man kan have et job, som giver en vis månedlig indkomst. Denne indkomst kan for nogen være fast, mens den for andre – freelancere, for eksempel – er mere eller mindre svingende. Nogen tjener alle deres penge fra ét sted, mens andre har en mere patchwork-agtig indkomst udgjort af indtægter fra flere forskellige kanaler.

privatøkonomi

Udgifter

Og så er der udgifterne. For mange er den betydeligste post her huslejen eller udgifter til bolig. Dette afhænger af, om man bor til leje, i andelslejlighed eller om man har en ejerbolig, som man enten har betalt ud, eller som man stadig betaler et månedligt afdrag for. Dertil kommer skatter og andre samfundsbestemte udgifter, som man som borger i Danmark er forpligtet til at betale. Dette gælder også, hvis man eksempelvis ejer en bil.

Dagligvarer er en anden udgiftspost, som ikke kun indbefatter mad, men også diverse artikler til personlig pleje, medicin, pleje af hjemmet, tøj og andet praktisk. Det skifter meget fra person til person, hvor meget der bruges på dette område.

Når alle disse udgifter er ordnet, er der ét økonomisk hovedområde tilbage; nemlig det, der vedrører fritid. For samfundets dårligst stillede er dette et område, hvor der ofte ikke er nogen penge tilbage efter de andre udgifter er ordnet. For andre, der har mere overskud, kan fritidsbudgettet udgøre en stor del af den samlede privatøkonomi. I mellem- og overklassen kan der ofte blive spenderet mange penge på underholdning, kunst, rejser og andre fornøjelser.

Balancen mellem indtægter og udgifter

For at en privatøkonomi skal hænge sammen, må der være en balance mellem de månedlige indtægter og udgifter. For de, som har færre midler, eller som har svært ved at danne overblik over alle de ovennævnte områder, kan det være en god idé at lægge et budget. På den måde ved man præcist, hvor mange penge der er tilbage, når man har betalt sine faste månedlige udgifter. Herefter ved man måske, hvor mange penge, man sædvanligvis bruger på mad og personlige udgifter – dette beløb kan man sætte af, og herefter har man det beløb, man har tilbage til den sidstnævnte post, fritid.