Dagpenge

Kort sagt kan du få lov til at modtage dagpenge fra den første dag, hvor du kan betegnes som ledig. Dog er der nogle krav, som gælder for ledige, og disse krav skal du leve op til, før det er muligt at få dagpenge. Disse krav vil vi komme nærmere ind på i dette indlæg.

Dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en social ydelse, du kan få i det danske samfund, når du eksempelvis bliver afskediget fra dit arbejde og ikke har haft held med at finde et nyt job med det samme.

Når du er lønmodtager, kan du kun modtage dagpenge, hvis du på jobnet.dk er meldt til som ledig. Du skal endvidere have været medlem af og betalt til en a-kasse i de seneste 12 måneder.

Mens du har været medlem af en a-kasse, skal du endvidere have haft en indkomst på minimum 223.428 kr., hvor man maksimum kan medregne 18.619 kr. om måneden.

Disse tal gælder for 1017. Sidst, men ikke mindst er det nødvendigt at leve op til kravene om rådighed og jobsøgning, før det er muligt at få dagpenge. Hvis du er nyuddannet eller ph.d., er der dog andre regler, der gælder i forhold til, om du kan få dagpenge eller ej.

Vær opmærksom på dette når du skal søge dagpenge

Det er også meget vigtigt at være opmærksom på, at hvis du skal være berettiget til dagpenge, så skal du som ledig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal søge jobs aktivt samtidig med, at du skal gå til samtaler hos din a-kasse og på det jobcenter, du er tilknyttet.

Du skal endvidere udfylde en såkaldt Jobblog, hvor du kan registrere dine jobsøgningsaktiviteter, og så skal du være indstillet på at takke ja til et fuldtidsjob, hvis du bliver tilbudt et. Det er dog altid en god idé at spørge din a-kasse eller dit jobcenter, hvis der er noget, du er i tvivl om eller har spørgsmål til i forhold til, hvad dagpenge er.

Hvad får man i dagpenge?

Hvor meget du kan få i dagpenge, kan variere en smule fra år til år, men satsen kommer også an på, om du har forsørgerpligt eller ej, og om du er selvstændig. Hvis du er fuldtidsforsikret lønmodtager, og du tjener mindst 22.220 kr. pr. måned, kan du få 18.402 kr. pr. måned før skat.

Hvis du er deltidsforsikret med en løn på 14.815 kr. pr. måned, kan du få 12.269 kr. pr. måned. Hvis du er nyuddannet, får du et mindre beløb, så hvis du er nyuddannet og har forsørgerpligt får du 15.090 kr. inden skat i dagpenge, og hvis du er nyuddannet uden forsørgerpligt får du 13.158 kr. pr. måned.

Disse dagpengesatser er for 2022. Hvis du er selvstændig, er det ikke til at give et konkret tal på, hvor meget du kan få i dagpenge, da det kan variere fra person til person. Hvis du har brug for at vide det, er det derfor en rigtig god idé, hvis du tager kontakt til din a-kasse. Din a-kasse kan som regel besvare alle de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med, hvor meget man får i dagpenge, og hvad dagpenge egentlig er.