Hvad er værdipapirer?

Du har med sikkerhed hørt ordet før og undret dig over, hvad værdipapirer egentligt er? Du kan også være næsten sikker på, at du i fremtiden vil eje værdipapirer, og derfor kan du med fordel læse dette blogindlæg, hvor vi præsenterer dig for alle de forskellige typer værdipapirer, der findes. Det kan være aktier, obligationer eller noget helt tredje. Tidligere var værdipapirer fysiske papirer, men i dag er størstedelen af alle værdipapirer papirløse. Nutidens teknologi har nemlig gjort det muligt at registrere værdipapirerne elektronisk.

 

Hvad værdipapir egentlig?

Værdipapirer er en slags omsættelig investering, som kan omsættes til kontanter, og investorer kan sælge dine værdipapirer på et investeringsmarked. Omsættelige værdipapirer ses som gældsinstrumenter og aktioner, men det er dog ikke alle typer obligationer og aktier, der er omsættelige. Lovgivningen bruger udtrykket ’finansielle instrumenter’ om de værdipapirer, der er omfattet af regelsættet – det er både aktier, obligationer, investeringsbeviser, andele i Exchange Traded Funds. Men lad os guide dig igennem de forskellige typer værdipapirer.

 

Aktier

Aktiekursen vil altid svinge i henhold til udbud og efterspørgsel på markedet. En aktie er en ejerandel i en virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Hvis du køber en aktie i et selskab, vil du blive betegnet som aktionær og har ofte også ret til at træffe beslutninger om virksomhedens drift. Du vil derudover også modtage udbytte fra virksomheden.

Obligationer

En obligation betegnes også som et gældsbrev, men ofte anvendes ordet ’obligation’. Obligationer er omsættelige ihændehaverpapirer, hvilket betyder, at udstederen af obligationen ikke har nogen indflydelse på, hvem långiverne er, at obligationerne kan handles, og at den til enhver tid værende ejer af en obligation har det krav på obligationsudstederen, som er beskrevet i vilkårene. Obligationer er en smule mere kompliceret at forstå sammenlignet med aktier, men må anses som værende en meget vigtig type værdipapirer for dig.

 

Mangler du 3000 kr?

klik på pæren og find det bedste lån for dig

 

Eksempel på handel med værdipapirer

Du skulle gerne have forstået, at værdipapirer nu er et ’finansielt instrument’, der fortæller dig, om du besidder et ejerskab, har et tilgodehavende eller en rettighed. Værdipapirer er, i rød tråd med navnet, noget som indikerer, om du har en værdi hos eksempelvis en virksomhed. Men lad os komme med et eksempel på, hvordan handel med værdipapirer kunne se ud.

Udstederen af en virksomhedsobligation kan være en virksomhed, som ønsker at samle penge ind til et bestemt projekt. De mennesker, som vil investere i dette projekt, også kaldet investorerne, vil typisk være private investorer. Det er dem, som køber og sælger værdipapirer på egne vegne og ikke for en organisation, men samtidig også institutionelle investorer, som er finansielle institutioner, der handler på vegne af deres kunder eller styrer deres egen konto. Det kan være investeringsbanker, pensionsfonde eller forsikringsselskaber. På denne måde kan folk eksempelvis få en andel i virksomheden ved at smide penge i et givent projekt.

I Danmark er det desuden finanstilsynet, som overvåger og regulerer det finansielle marked for værdipapirer.