Hvad betyder insolvens?

Begrebet insolvens har to betegnelser. Enten egentlig insolvens eller teknisk insolvens. For førstnævnte betyder det, at man ikke er i stand til at realisere sine betalinger. Det kan derefter lede til en konkurs, og her er det fogedretten, der afgøre om man er insolvens eller ej. Den måde fogedretten kommer frem til om man er insolvens, er en bedømmelse om hvorvidt man har en troværdig betalingsevne, altså om det er realistisk at man kan tilbagebetale sit udestående. Ud over det kan fogeden vurdere om man eventuelt har nogle aktiver, der kan bruges til at indfri gælden.